3M Vinyl Mastic

Dvojzložková (sendvičová) izolačná a tesniaca páska na linery. Vonkajší povrch má z kvalitného silnejšieho PVC a vnútornú lepivú vrstvu z butylkaučuku. Odoláva poveternosti, UV žiareniu, lúhom a kyselinám.

3M Scotch 13

Vysokonapäťová spojovacia páska z veľmi prispôsobivého, polovodivého materiálu EPR

3M Scotchfil

Samozvariteľná páska z EPR, izolačná do 0,6kV.

3M Scotch 130C

Čierna samozvariteľná páska z EPR. Páska je bez lineru. Je určená pre pracovné teploty do 90°C, krátkodobo až do 130°C. Veľmi odolná rozdielnym teplotám k bežným káblovým izolačným materiálom.

3M Scotch 2221

Samozvariteľná oleju odolná mastixová páska z polyuretánu. Dodáva sa na lineri a je vhodná pre olejové bariéry so zvýšenou dielektrickou konštantou. Je nevodivá.

3M Scotch 2228

Dvojzložková izolačná a tesniaca páska so silnou vrstvou mastixu na vnútornej strane a samozvariteľným sytetickým kaučukom EPR na vonkajšej strane.

3M Scotch 2151

Čierna samozvariteľná páska z EPR, izolácia do 0,6 kV. Navinutá so 100% prieťahom vytvára jednoliatu hmotu. Odolná voči vlhkosti, vhodná na všetky bežné káblové materiály – izoláciu aj plášť.

3M Scotch 23

Čierna samozvaritelná izolačná páska z EPR do 69 kV. Ľahko odstrániteľný liner z polypropylénu v prevedení „hadia koža“.

3M Scotch 2155

Čierna samozvariteľná páska z EPR, izolácia do 0,6 kV.